Opleiding verandermanagement

Programma's zijn bij uitstek complexe veranderopgaven. Hoe ga je daar als programmamanager mee om? De VU biedt een stevige opleiding verandermanagement aan waarmee je (in modules) je bagage als veranderaar flink kunt verruimen. Manon Ruijters, collega bij Good Work Company en hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering, gaat met je aan de slag om je repertoire in het sturen van verandertrajecten uit te breiden. Dat doet ze samen met o.a. Steven en Wouter ten Have (Ten Have Change Management). Van harte aanbevolen!

Verandermanagement is een vak, organisatieontwikkeling ook. Ondernemingen en instellingen hebben behoefte aan de hiermee verbonden kennis, kunde en vaardigheden. Daarom richt Verandermanagement aan de Vrije Universiteit zich met haar opleidingen op practitioners die zich op academisch niveau professioneel willen ontwikkelen. Centraal staat de combinatie van de belangrijkste kennis en inzichten, ‘evidence’, reflectie en praktijkervaring, eigen cases en ontwikkelvragen en actuele thema’s zoals digitalisering en de energietransitie.

De opleidingen worden gegeven door hoogleraren en andere docenten met als uitgangspunt: ‘voor practitioners door practitioners’. We werken evidence based, wat betekent dat we steeds de vraag stellen hoe de beste kennis en inzichten omgezet kunnen worden in oplossingen en antwoorden voor de praktijk. Er zijn vier opleidingen op het gebied van verandermanagement en organisatieontwikkeling:

• De Basisopleiding Verandermanagement (‘Change agent’)
• Het Advanced programma (‘Practitioner’)
• Het Interventionist programma (‘Professional’)
• Het Master of Science programma (‘Master’)

Er zijn allerlei verschillende redenen om een opleiding te volgen. Dat kan zijn doordat je in de praktijk steeds meer verandervraagstukken tegenkomt, een rol hebt gekregen om daarmee om te gaan en daar een stevigere basis onder wilt leggen. Het kan ook zijn dat je je veranderkundige aanpak aan wetenschappelijke inzichten wilt toetsen om meer stevigheid te krijgen in je werk. Het accent kan ook liggen op het beter willen leren interveniëren of je ontwikkelen tot een veranderkundig master. Om deze diversiteit aan aanleidingen recht te doen, is ervoor gekozen de MSc zo aan te bieden dat je hem integraal kunt volgen, maar ook een onderdeel kunt kiezen dat aansluit bij je behoefte.

Denk mee en reageer

Er zijn nog geen reacties geplaatst.