PGM Community: programma energietransitie

PGM Open en de IPMA Interessegroep voor programmamanagement organiseren onder de noemer ‘PGM Community’ regelmatig inspirerende bijeenkomsten voor programmamanagers en andere geïnteresseerden in programmamanagement.

De bijeenkomsten vinden meestal in het midden van het land plaats en worden georganiseerd door een kerngroep van nauw betrokkenen bij de vakontwikkeling rondom programmamanagement (Jo Bos, Bert van der Hooft, Mirabel Loos en Björn Prevaas).

Wees van harte welkom! Zie hieronder het overzicht van geprogrammeerde bijeenkomsten. Meer informatie vind je op de website van PGM Community. Daar kun je je ook aanmelden. We komen spoedig met nieuwe bijeenkomsten.

19 september 2017: kijkje in de keuken bij het programma energietransitie

Het programma Energietransitie (zie www.energieagendazuidholland.nl) omvat de plannen van de provincie Zuid-Holland om bij te dragen aan de verduurzaming van alle domeinen in de samenleving (gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit, (glas)tuinbouw en productie van duurzame energie). Aan de hand van vijf strategieën (Innoveren in de Delta, Werken aan Warmte, Voorbeeldig investeren, Ruimte geven aan Transitie en Samen aan de Slag) levert de provincie toegevoegde waarde aan de versnelling van de verduurzaming.

Dat betekent voor de provincie dat zij heel andere taken oppakt dan zij tot voor kort gewoon was: risicodragend mee-investeren in opgaven, selecteren op meewerken vanuit het frame ‘waarde toevoegen’ in plaats van een klassieke taakopvatting, allianties aangaan met en verbinden actief met nauwelijks bekende (commerciële) partijen. 

Dat is best spannend: kan voldoende waarde toegevoegd worden in dit (inmiddels zeer volle) speelveld, worden zaken terecht opgepakt of losgelaten, kan de ambitie waargemaakt worden en bovenal komen we op deze wijze sneller/dichter bij de ambitie en doelen van het programma?

In deze interactieve sessie deelt Annelies van Ewijk-Hoevenaars  de ervaringen en de lessen die men leren in dit proces leert. Zij is programmamanager van het programma Energietransitie bij de Provincie Zuid-Holland.

Na vanaf 2003 een aantal jaren leiding te hebben gegeven aan een afdeling bedrijfsvoering van de provincie, maakte zij de overstap naar de interne pool Interim Management Consult en ging zij leiding geven aan o.a. het programma van de oprichting van de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Hollland en aan het programma voor toekomst van het recreatiebeheer in Zuid-Holland. Na haar opleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie en promotie in de Technische Bedrijfskunde in 1991 werkte zij bij een organisatieadviesbureau, bij Rijkswaterstaat/Verkeer en Waterstaat, bij The National Trust en bij het ministerie van VWS. Zij wordt het meest gegrepen door het in behapbare opgaven verder brengen maken van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Datum: Dinsdag 19 september 2017
Spreker: Annelies van Ewijk, Programmamanager Energietransitie
Locatie: Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1, Den Haag. Routebeschrijving
Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 en eindigen uiterlijk 21:00
Eigen bijdrage: €17,50 (inclusief broodjes, koffie en frisdrank)

 

Heb jij een mooie ervaring als programmamanager? En wil je die delen? Mail dan naar PGM Community via info@pgmcommunity.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Twynstra Gudde is partner van PGM Open en participeert daarmee ook in de PGM Community. Dat doen we omdat we het netwerk van programmamanagers in Nederland willen versterken en bij willen dragen aan voortdurende ontwikkeling van kennis en ervaringen in programmamanagement.

Denk mee en reageer

Er zijn nog geen reacties geplaatst.