HomeVoorbeeldenIn voor zorg

In voor zorg!

Organisaties in de langdurige zorg krijgen in de toekomst te maken met andere eisen van de samenleving. Denk aan een krapper wordende arbeidsmarkt, financiële en economische druk en het daarmee samenhangende overheidsbeleid.

Het programma 'In voor zorg!' helpt zorgorganisaties hun werkprocessen in te richten met het oog op deze toekomst. Het programma bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in hun eigen veranderingstraject. 

 

Programma In voor zorg!

 

In voor zorg! helpt bij verbeteringen op de volgende 4 thema’s:

  • Bedrijfsvoering: invoering van bewezen efficiëntere processen en methodes leidt tot meer zorg door doelmatigheid en betere bedrijfsvoering.
  • Professionals: meer professionele ruimte op de werkvloer en een efficiëntere inzet van voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel.
  • Samenwerken: meer en betere samenwerking in welzijn, wonen en zorg draagt bij tot efficiëntere inzet van middelen en meer kwaliteit.
  • Technologie: modern gebruik van technologie in de zorg gericht op de autonomie en zelfredzaamheid van de cliënt.

In voor zorg! loopt vanaf september 2009 en is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg.

Op de website van het programma vind je tools, praktijkvoorbeelden en andere informatie.

 

Search icon