Ontwikkeling

In 2013 en 2014 hebben we de fundamenten voor het Program Canvas gelegd. Vervolgens hebben we het doorontwikkeld in cocreatie met practitioners uit allerlei organisaties en verschillende landen. Daarbij hebben we ons zowel inhoudelijk als qua proces laten inspireren door het Business Model Canvas van Osterwalder c.s. 

Tijdens het PGM Open 2014 hebben Hans Cremer en Theo van der Tak twee workshops georganiseerd om het eerste concept te toetsen bij een flinke groep programmamanagers. De reacties waren positief en enthousiast. Dus zijn we doorgegaan. Op 10 maart was er een vervolgsessie in het Dialogues House van ABN AMRO. Daar hebben we verder geëxperimenteerd en veel bruikbare feedback opgehaald. Op 10 april heeft Hans Cremer een workshop op de IPMA Parade verzorgd en tijdens onze trainingen programmamanagement hebben we er ook verder mee gewerkt. Dat heeft steeds tot verbetering van het concept geleid.

Tijdens het IPMA World Congress, eind september 2014 in Rotterdam, hebben we het Program Canvas aan de internationale wereld geïntroduceerd. Het is daarmee de Nederlandse inbreng in de stroom Best Practices geworden. Ook tijdens dit congres werd zeer enthousiast gereageerd. De input die we hebben gekregen, hebben we gebruikt voor volgende verbeteringen van het canvas.

Het Program Canvas heeft vanwege het cocreatieproces verschillende vormen gehad. Van deze versies hebben we met de nieuwe vormgeving afscheid genomen per 2016.